Disclaimer

City Parking streeft er naar de informatie op haar website accuraat, legaal en up-to-date te houden. De verstrekte informatie is van algemene aard en kan in geen geval worden beschouwd als specifiek voor een bepaalde situatie of als persoonlijk advies.

De informatie en documenten die op onze website beschikbaar zijn, kunnen niet als een authentieke weergave van de officieel aangenomen teksten beschouwd worden. Alleen officiële teksten worden als authentiek beschouwd. In geval van verschillen tussen de elektronische en de gedrukte tekst, zal de officiële tekst altijd prevaleren.

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie juist, volledig en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen er fouten voorkomen in de informatie die aan u ter beschikking wordt gesteld via deze website.
Indien de verstrekte informatie fouten bevat, niet meer beschikbaar of niet meer actueel is, zullen wij alles in het werk stellen om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten. U kunt uiteraard alle fouten waarvan u kennis krijgt, melden via de volgende link www.cityparking.be//nl/over-ons/contacteer-ons/

Wij stellen ook alles in het werk om onderbrekingen door technische problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat onze site volledig vrij zal zijn van onderbrekingen of beïnvloed zal worden door andere technische problemen.

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van de raadpleging of gebruik van onze websites en applicaties.