Klacht (OUD)

Wij vestigen er uw aandacht op dat het versturen van dit document niet automatische de annulatie van uw retributie of de opschorting van de incasseringsprocedure inhoudt.

Indien uw klacht een van de onderstaande situaties betreft, lees dan aandachtig het gevolg dat hieraan wordt gegeven.

U heeft de verkeersborden die wijzen op betaald parkeren of het gebruik van de parkeerschijf niet gezien?
De signalisatie ter plaatse is geldig voor de ganse zone conform de voorschriften van de wegcode. De verkeersborden die het begin en het einde aanduiden van een betalende zone of van een blauwe zone met parkeerschijf hebben niet enkel betrekking op één straat maar op de ganse zone.

U was niet in de mogelijkheid te betalen met creditcard of proton aan de betaalautomaat?
Indien betalen met creditcard of proton niet mogelijk was omwille van een storing, dan kan u ook cash betalen of u naar de dichtstbijzijnde betaalautomaat begeven.

U heeft geprobeerd een ticket te nemen bij de betaalautomaat maar deze werkte niet?
In dit geval dient u zich naar de dichtstbijzijnde automaat te begeven (zie instructies op de automaat) en indien deze eveneens niet werkt plaatst u uw parkeerschijf duidelijk zichtbaar op het dashbord van uw wagen.

U heeft geen parkeerschijf in uw wagen?
In dit geval is het raadzaam u te parkeren buiten de gecontroleerde zone. Indien u desondanks toch beslist hier te parkeren dan opteert u voor het forfaitaire tarief.

Mijn klacht beantwoordt niet aan de hierboven beschreven situaties, ik wens een klachtenformulier in te vullen »

Mijn klacht volgt op:

 Een gemeentelijke vergoeding (T1, gemeentelijke vergoeding, forfaitaire vergoeding, vergoeding blauwe zone) neergelegd op de voorruit van mijn voertuig Een herinnering aan een of meerdere onbetaalde vergoedingen (T1, gemeentelijke vergoeding, forfaitaire vergoeding, vergoeding blauwe zone) Een brief van de deurwaarder voor een of meerdere vergoedingen (T1, gemeentelijke vergoeding, forfaitaire vergoeding, vergoeding blauwe zone) die ondanks herinneringen nog niet werden betaald.

Stad/Gemeente/Parking *

Nummer van het formulier van de vergoeding ** :

of gestructureerde mededeling **

+++ / / +++

De gestructureerde mededeling is niet correct!
Geef een formuliernummer of gestructureerde mededeling in!

* = Verplicht veld
** = Slechts een van beide velden moet worden ingevuld

Nummerplaat *

Familienaam *

Voornaam *

Adres *

Nr *

Bus

Postcode *

Woonplaats *

Land *

Tel/GSM *

Mijn opmerkingen

 Mijn parkeerschijf was goed zichtbaar geplaatst en de toegestane parkeertijd was nog niet verstreken. De parkeerautomaat was defect dus heb ik mijn parkeerschijf geplaatst. Ik was vergeten mijn parkeerkaart voor invaliden goed zichtbaar te plaatsen. Ik was vergeten mijn parkeervergunning goed zichtbaar te plaatsen. De vergoeding werd betaald. Andere:

Wij danken u bij voorbaat in naam van iedereen om geen bedreigingen of beledigingen neer te schrijven.

Documenten

 Ik voeg aan mijn argumenten de gescande documenten toe (toe te voegen als bijlage) aan de hand waarvan u uw standpunt kunt herzien :

(Bestanden: .Pdf, .Doc, Docx, .Jpg of .Png max. 4 MB per bestand)

 Een kopie van het parkeerbiljet met tijdsaanduiding

 Een kopie van het betalingsbewijs van de vergoeding

 Een kopie van de parkeervergunning

 Een gedetailleerde klachtenbrief

 Andere

 Ik zal mijn documenten via de post toevoegen aan het geformaliseerde document dat ik net heb ingevuld.

De gestructureerde mededeling is niet correct!
Geef een formuliernummer of gestructureerde mededeling in!
Ik heb de Privacy Policy gelezen, en ga hier mee akkoord.

CityParking NV garandeert u dat de door u verstrekte identificerende gegevens vertrouwelijk behandeld worden, en slechts gebruikt zullen worden met het oog op de behandeling van uw klacht. U heeft steeds het recht de inhoud van de bij CityParking NV opgeslagen gegevens in te kijken, te verbeteren of te laten verwijderen