Parkeercontrole

“Parkeercontrole is veel meer dan een inkomstenbron voor gemeentes, het houdt een vinger aan de pols in een stad en levert zeer interessante gegevens voor een dynamisch mobiliteitsplan.”

Totaalaanpak parkeercontrole

Ikoon1Parkeerhandhaving door middel van controle op straat door parkeerwachters van een erkend bewakingsbedrijf: zowel in betalende als blauwe zones (controle correct gebruik parkeerschijf). Ikoon3Klantendienst voor vragen, klachten en formele bezwaren.
Ikoon2
Administratief beheer van abonnementen en bewonerskaarten.
Ikoon4Beheer verschillende types parkeerautomaten: zowel het afstellen, de periodieke technische controle, onderhoud als de geldophaling inclusief sorteren, tellen, rapporteren en overboeken van het geld uit de parkeermeters).

Parkeercontrole

Nieuwe technologieën maken parkeercontrole steeds effectiever. CityParking maakt op maat van elke gemeente een grondige evaluatie van het parkeerbeleid om op basis hiervan de beste technieken in te zetten, voor vandaag en voor morgen.

Parkeerwachters met een herkenbaar uniform wat respect afdwingt maar ook een veiligheidsgevoel creëert.

Parkeerwachters worden aangesteld door een bewakingsfi rma met zeer strenge selectiecriteria en een uitgebreid opleidingsprogramma (kennis van het verkeersreglement, omgang met agressie, kennis van de gemeente, communicatie, ondersteuning bij vragen, …)

Controle van de verkeerssignalisatie die het parkeerbeleid regelt en stroomlijnt