Mobiliteitsplannen

CityParking brengt uw gemeente in beweging

Een duurzaam ‘slim’ mobiliteitsplan binnen een stads- of dorpskern biedt ruimte aan wonen, leven, werken en winkelen. CityParking_web_350x215_beeld1

Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid wordt even belangrijk als een vlotte verkeersdoorstroming. Binnen een mobiliteitsplan is het parkeerbeleid een cruciaal element. Een goed doordacht parkeerbeleid heeft immers een sterke impact op de mobiliteit en de leefbaarheid van een stads- of gemeentekern en leidt zo tot een duurzame verstedelijking.

CityParking beschikt over een unieke ervaring bij het opmaken van mobiliteitsplannen. Onze kennis vertrekt vanuit onze praktijkervaring bij tal van grote en kleine gemeentes.

Partner bij opmaak van mobiliteitsplannen

  • Advies bij opmaak mobiliteitsplannen op maat van elke gemeente
  • Periodiek overleg voor een dynamische aanpak van de mobiliteitsplannen
  • Dankzij de inzet van nieuwe technologieën door CityParking kunnen we aan gemeentes zeer interessante
    gegevens bezorgen die een reële basis vormen voor de vorming of aanpassing van een mobiliteitsplan.